Informačná stránka zamestnanca SAV

Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

V4-KOREA_RADCON - Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020


Národné projekty

Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách
Study of hydration process and microstructure development in multi-component cementitious binders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
V4-KOREA_RADCON - Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ