Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr., Mgr. Lucia Berdisová PhD., LL.M. - projektová činnosť

Národné projekty

* Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu
Legal methodology for the age of legal pluralism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ