Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Bc. Mária Lindorová

asistentka riaditeľa
Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3240 1003