Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Martin Venhart PhD.

Národné projekty

NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier

Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin PhD.

Tvarová koexistencia v izotopoch zlata

Shape coexistence in odd-Au isotopes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Venhart Martin PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ