Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ivan Lichner, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • DRÁB, Ján - ENGEĽ, Marek - NÁNÁSIOVÁ, Katarína - BOROS, Kamil - GARDOŇOVÁ, Kristína - ... - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Analýza vplyvov balíka Fit for 55. [Bratislava] : Ministerstvo životného prostredia SR : Inštitút enviromentálnej politiky, 2022. 119 s. Ekonomická analýza, 12. Dostupné na internete: https://www.minzp.sk/files/iep/iep_analyza_fit_for_55_.pdf Typ: GHG
 • FIŠERA, Boris - LICHNER, Ivan. Európska minimálna mzda – regionálny pohľad = EU Minimum Wage – regional perspective. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 9. ISBN 978-80-88946-92-2. (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • HVOZDÍKOVÁ, Veronika - LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Analýza pracovnej migrácie do SR = Analysis of labour migration to Slovakia. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 10. ISBN 978-80-88946-92-2. (VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan** - LYÓCSA, Štefan - VÝROSTOVÁ, Eva. Nominal and discretionary household income convergence : The effect of a crisis in a small open economy. In Structural Change and Economic Dynamics, 2022, vol. 61, pp. 18-31. (2021: 5.059 - IF, Q1 - JCR, 1.152 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-349X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.004 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] XU, Weibin - LAU, Chi Keung Marco - ZHANG, Dongna - OKE, Oladoke. Testing the Club Convergence Dynamics of the COVID-19 Vaccination Rates Across the OECD Countries. In FRONTIERS IN PUBLIC HEALTH, 2022, vol. 10, no., pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.872561., Registrované v: WOS
 • LICHNER, Ivan - ZACHAR, Jakub. Integrovaný regionálny ekonometrický input-output model SR - komparatívna analýza = Integrated regional econometric input-output model of Slovakia - comparative analysis. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 12. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: AFH
 • LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. Zost. Ivan Lichner. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. 18 s. ISBN 978-80-88946-92-2 (EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Typ: GII
 • MOGILA, Zbigniew - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - LICHNER, Ivan** - RADVANSKÝ, Marek - ZALESKI, Janusz. Does Cohesion Policy help to combat intra-country regional disparities? : A perspective on Central European countries. In Regional Studies, 2022, vol. 56, no. 10, pp. 1783-1795. (2021: 4.595 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-3404. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2037541 (APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach) Typ: ADCA
  Citácie:
  [3.1] NAHTIGAL, Matjaz. EU Recovery Plans, Inclusive Knowledge Economy and Overcoming Regional Disparities. In Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 1171-1189. Dostupné na: https://doi.org/10.4335/20.4.1171-1189(2022)
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus