Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DVUREČENSKIJ, Anatolij - VOLAUFOVÁ, J. - WIMMER, Gejza - WITKOVSKÝ, Viktor. Prof. RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., Dr.h.c. – Nonagenarian. In Mathematica Slovaca, 2021, vol. 71, no. 1, p. 1-4. ISSN 0139-9918. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/ms-2017-0447 Typ: GII
  • WIMMER, Gejza - WITKOVSKÝ, Viktor - ŽÁKOVÁ MYŠKOVÁ, K. Two-dimensional linear comparative calibration. In Perspectives in Measurement, Modeling and Interpretation. - Bratislava, Slovakia : Vysoká škola manažmentu/City University of Seattle programs, 2020, p. 15-37. ISBN 978-80-89306-54-1. Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus