Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Igor Mračka, PhD.

Oddelenie aplikovanej matematiky
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/5751 0411