Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Anna Krakovská, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KRAKOVSKÁ, Anna** - ROŠŤÁKOVÁ, Zuzana - CHVOSTEKOVÁ, Martina - MASLÍKOVÁ, Jana. Do scalp EEG measurements allow causal inference? In Proceedings of the 14th International Conference on Measurement. 1. vyd. - Bratislava : Institute of Measurement Science, SAS, 2023, 2023, p. 92-95. ISBN 978-80-972629-7-6. Dostupné na: https://doi.org/10.23919/MEASUREMENT59122.2023.10164378 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series. APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology) Typ: ADNB
  • KRAKOVSKÁ, Anna** - CHVOSTEKOVÁ, Martina. Simple correlation dimension estimator and its use to detect causality. In Chaos, Solitons and Fractals, 2023, vol. 175, art. no. 113975. (2022: 7.8 - IF, Q1 - JCR, 1.393 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-0779. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113975 (VEGA č. 2/0023/22 : Causal analysis of measured signals and time series. APVV-21-0216 : Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus