Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Anna Krakovská CSc.

Medzinárodné projekty

DYNALIFE - Informácia, kódovanie a biologická funkcia: Dynamika života

Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life

Doba trvania: 19.9.2022 - 18.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.

MEDUSSE - Sezónna až dekádová predpovedateľnosť klímy v Stredomorí: pochopenie procesov a implementácie

Seasonal-to-decadal climate predictability in the Mediterranean: process understanding and services

Doba trvania: 8.10.2024 - 7.10.2028
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.


Národné projekty

Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Causal analysis of measured signals and time series

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krakovská Anna CSc.

* MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ