Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ondrej Cehlár PhD.

Národné projekty

Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly

Conformational properties of intrinsically disordered protein tau with the emphasis on the C-terminus of its molecule

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ