Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Ing. Ondrej Cehlár PhD.

Medzinárodné projekty

* ML4NGP - Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Non-globular proteins in the era of Machine Learning

Doba trvania: 25.10.2022 - 26.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bednáriková Zuzana PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ