Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Tímea Brázová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARČÁK, Daniel - OLSON, Peter D. - OROSOVÁ, Martina - MARKOVÁ, Anna - UHROVIČ, Dalibor - BRÁZOVÁ, Tímea - OROS, Mikuláš. Morphological malformations in Glanitaenia osculata (Goeze, 1782) (Onchoproteocephalidea) from polluted environment. In Annals of Parasitology. - Warsaw : Polish Parasitological Society, 2023, vol. 69 Suppl. 1, p. 12. (2022: 0.232 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0043-5163. Dostupné na internete: https://annals-parasitology.eu/index.php/AoP/article/view/81 (International Workshop on Cestode Systematics and Phylogeny. APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. GB-TAF-TA4-001 : Synthesys+ Program) Typ: AFG
  • BRÁZOVÁ, Tímea** - OROS, Mikuláš. Hodnotenie environmentálnej záťaže PCB látkami v povodí Bodrogu s využitím rýb a ich parazitov. In Rybárstvo na Slovensku, 2023, čiastka 1, p.10-13. Dostupné na internete: https://issuu.com/srzrada/docs/rns_01_2023 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: GII
  • OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - MIKLISOVÁ, Dana - UHROVIČ, Dalibor - BRÁZOVÁ, Tímea**. A fish-parasite sentinel system in an assessment of the spatial distribution of polychlorinated biphenyls. In Scientific Reports, 2023, vol. 13, art. no. 5164. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.973 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-023-31939-4 (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov) Typ: ADCA
  • OROS, Mikuláš - BARČÁK, Daniel - UHROVIČ, Dalibor - MIKLISOVÁ, Dana - BRÁZOVÁ, Tímea. Fish-parasite sentinel system as emerging tool for environmental health biomonitoring: Wels catfish and its cestodes. In 27th Helminthological Days 2023. 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Pharmacy, 2023, s. 100. ISBN 978-80-908308-3-7. Dostupné na internete: https://portal.faf.cuni.cz/HD2023/Home (APVV-18-0467 : PCBMONITOR - Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy. Vega č. 2/0126/20 : Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov. Helminthological Days 2023) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus