Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Zuzana Bartošová Ph.D.

Národné projekty

Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartošová Zuzana Ph.D.

Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia II.

-

Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartošová Zuzana Ph.D.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ