Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lukáš Demovič PhD.

Národné projekty

SANET do škôl

SANET into Schools

Doba trvania: 1.4.2007 -
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ