Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Lukáš Demovič PhD.

Medzinárodné projekty

* PRACE-6IP - 6. implementačná fáza PRACE

PRACE 6th Implementation Phase Project

Doba trvania: 1.5.2019 - 31.12.2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef DrSc.

EuroCC - Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC

National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.


Národné projekty

NSCC - Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

-

Doba trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

SANET do škôl

SANET into Schools

Doba trvania: 1.4.2007 -
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ