Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lukáš Demovič PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

SANET do škôl
SANET into Schools
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 1.4.2007 -
SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Convergence
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 -
SIVVP - Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
The Slovak Infrastructure for High Performance Computing - Regional Competitiveness and Employment
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 15.1.2010 -

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ