Information Page of SAS Employee

Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2018

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - STANĚK, Peter - PÁLENÍK, Michal. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku III. = The Context of Income Polarization in Slovakia III. Recenzenti: Eva Rievajová, Peter Sakál. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2018. 158 s. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/387_suvislosti_prijmovej_polarizacie_na_slovensku_iii_-_od_doc_pauhofovej.pdf>. ISBN 978-80-7144-290-5(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: AAB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Identifying the Relationship between Unemployment and Wage Development in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 503-521. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADDA
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - BUKHARBAEVA, Liliya - EGOROVA, Juliya. Evaluation of Health Influence upon an Individual’s Income. In Ekonomický časopis, 2018, roč. 66, č. 10, s. 1051-1064. (0.327 - IF2017). ISSN 0013-3035. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/1106100310%2018%20Pauhofov%C3%A1%20+%20SR.pdf>. Type: ADDA
  • PAUHOFOVÁ, Iveta. Determinanty a súvislosti polarizácie spoločnosti (vybrané aspekty) = Determinants and context of society polarization (selected aspects). Recenzenti Beáta Stehlíková, Ján Košta. In Working papers, 2018, č. 102, s. 1-33. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/382_wp_102_pauhofova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADFB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta. Analýza vzťahu minimálnej mzdy, priemernej mzdy a nezamestnanosti v SR = Analysis of the relationship between the minimum wage, average wage and unemployment in the Slovak Republic. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers, 2018, č. 103, s. 1-54. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/384_wp_103_pauhofova_stehlikova_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: ADFB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal. Príjmová stratifikácia a polarizácia v regiónoch Slovenska = Income stratification and polarization in the regions of Slovakia. Recenzenti Peter Sakál, Peter Staněk. In Working papers [elektronický zdroj], 2018, č. 104, s. 1-56. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/385_wp_104_pauhofova_stehlikova_domonkos_palenik_2018.pdf>(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030. APVV-15-0722 : Sociálna pasca - náklady a cesta von). Type: ADFB
  • PAUHOFOVÁ, Iveta - STEHLÍKOVÁ, Beáta - KLJUČNIKOV, Aleksandr - ANDRONICEANU, Armenia. Spatial and Sectoral Conditionality of the Average Monthly Nominal Wage in the Slovak Republic. In Transformations in Business and Economics, 2018, vol. 17, no. 3, p. 42-59. (1.112 - IF2017). ISSN 1648-4460.(VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: ADMA
  • PAUHOFOVÁ, Iveta. The relationship between technological development and regional development through smart cities. In Innovacionnye technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitiem regionov rossii : Materiali X vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii s meždunarodnym učastiem. - Ufa, Baskirska republika : ISEI UFIC RAN, 2018, s. 33-39. ISBN 978-5-6041118-1-9.(Vserossijskaja naučno-praktičeskaja konférencija s meždunarodnym učastiem). Type: AFC
  • STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína - PAUHOFOVÁ, Iveta - VAŠKOVÁ, Vanda - VILHELM, Daniel. Hľadanie novej reality : nové dimenzie ekonómie a spoločnosti. Recenzenti: Eva Rievajová, Milan Šikula. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 244 s. ISBN 978-80-8168-943-7(VEGA č. 2/0109/16 : Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia. VEGA č. 2/0026/15 : Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030). Type: AAB

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus