Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Eva Pšidová, PhD. - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • KONÔPKOVÁ, Alena - HÚDOKOVÁ, Hana** - JEŽÍK, Marek - KURJAK, Daniel - JAMNICKÁ, Gabriela - DITMAROVÁ, Ľubica - GÖMÖRY, Dušan - LONGAUER, R. - TOGNETTI, Roberto - PŠIDOVÁ, Eva. Origin rather than mild drought stress influenced chlorophyll a fluorescence in contrasting silver fir (Abies alba Mill.) provenances : Special issue in honour of Prof. Reto J. Strasser. In Photosynthetica : international journal for photosynthesis research, 2020, vol. 58, special iss., p. 549-559. (2019: 2.562 - IF, Q2 - JCR, 0.797 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0300-3604. Dostupné na internete: <https://ps.ueb.cas.cz/pdfs/phs/2020/02/37.pdf>. Typ: ADCA
  • KONÔPKOVÁ, Alena - PŠIDOVÁ, Eva - KURJAK, Daniel - STOJNIĆ, Srđan - PETRÍK, Peter - FLEISCHER, Peter jr. - KUČEROVÁ, Jana - JEŽÍK, Marek - PETEK, Anja - GÖMÖRY, Dušan - KMEŤ, Jaroslav - DITMAROVÁ, Ľubica. Photosynthetic performance of silver fir (Abies alba) of different origins under suboptimal growing conditions. In Functional Plant Biology, 2020, vol. 47, iss. 11, p. 1007-1018. (2019: 2.617 - IF, Q2 - JCR, 1.010 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1445-4408. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus