Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Eva Pšidová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Indikácia vplyvu kritických hodnôt faktorov prostredia na úrovni fyziologických a rastových znakov u populácií smreka rozdielneho geografického pôvodu
Indication of influence of critical values of environmental factors at level of physiological and growth traits in spruce populations from different geographic origin sites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ