Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Matúš Kozák - projektová činnosť

Národné projekty

* Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka.
Dynamical and magnetic properties of active phenomena in the solar atmosphere – complex study.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ