Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Katarína Borská PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* PHBPlast - Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ