Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • SLÁDEK, Vladimír** - ŠMAK, Pavel - TVAROŠKA, Igor. How E‑, L‑, and P‑Selectins Bind to sLex and PSGL-1: A Quantification of Critical Residue Interactions. In Journal of Chemical Information and Modeling, 2023, vol. 63, p. 5604 - 5618. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.357 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1549-9596. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.3c00704 Typ: ADMA
  • TVAROŠKA, Igor** - KOZMON, Stanislav - KÓŇA, Juraj. Molecular Modeling Insights into the Structure and Behavior of Integrins: A review. In Cells, 2023, vol. 12, no. 324. (2022: 6 - IF, Q2 - JCR, 1.537 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells12020324 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus