Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Anna Kidová, PhD.

podpredsedníčka vedeckej rady, samostatná vedecká pracovníčka
Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/57510233
ORCID:
Číslo ORCID