Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Miroslava Zádorová

odborná pracovníčka SŠ
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 5412