Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS

veduci vedecký pracovník, vedúci oddelenia morfológie
Ústav pre výskum srdca, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 3229 5421
Fax: 02/ 5477 6637
ORCID:
Číslo ORCID