Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

Ing. Ivan Šimkovic, DrSc.

Dátum narodenia: 15.6. 1951.
Dátum ukončenia FChPT: 1.6.1974.
Dátum nastúpenia na Ch Ú: 1.8.1974.
Dátum obhájenia PhD: 24.12.1984.
Dátum obhajoby DrSc: 20.12.2006.
Počet študijných pobytov/čas v zahraničí: 8/4,5 roka.
Počet rokov na Ch Ú: 42,5 roka