Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Eva Stratilová PhD.

Medzinárodné projekty

* N/A - Syntéza a charakterizácia nanokompozitov oxidov prechodných kovov s potenciálnym využitím pre sanáciu environmentálnych záťaží

Synthesis and Characterization of nanocomposites of transition metal oxides with potential application for remediation of environmental loads

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ