Informačná stránka zamestnanca SAV

Tomáš Janura, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici [Nobility Country Residences in the Spiš County]. Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AAB

  Citácie:
  [4.1] TIHÁNYIOVÁ, M. Páni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami Horného Gemera. [Rožňava] : Georgius Bubek, 2019, s. 226. ISBN 978-80973549-0-9

 • JANURA, Tomáš. Rezidenčná sieť rodu Görgei v Spišskej stolici v 16. - 19. storočí [Residenznetzwerk des Adelsgeschlechts Görgei im Zipser Komitat im 16. – 19. Jahrhundert]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, 79-110. ISBN 978-80-971553-6-0.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: ABD
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kúria v Kukovej vo svetle najnovšieho archívneho a architektonicko-historického výskumu [Mansion in Kuková in the light of latest archival and architectural-historical research]. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, roč., č. 1, s. 21-34. ISSN 1337-0707. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12020.html>. Typ: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Archontológia Liptovskej stolice v rokoch 1709-1786 [Archontology of the Liptov County in 1709-1786]. In Archívny almanach. - Bytča : Spolok PRO ARCHIVIS, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-972999-1-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEF
 • JANURA, Tomáš. Levice - mestská časť Malý Kiar. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš. Hontianske Moravce - miestna časť Kostolné Moravce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • JANURA, Tomáš. Santovka - miestna časť Malinovec. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus