Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Tomáš Janura, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • JANURA, Tomáš. Kúria vo Švábovciach z pohľadu historického vývoja. In Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Švábovciach v polohe Sad. 1. vyd. - Kežmarok : Múzeum v Kežmarku, 2023, s. 11-37. ISBN 978-80-972647-8-9. Typ: AEDA
  • JANURA, Tomáš. Anarchia medzi pánmi z Michaloviec na panstve Vinné. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 98-111. ISBN 978-80-224-1982-6. Typ: BEF
  • JANURA, Tomáš. Ekonomické pozadie fungovania operného a hudobného života na dvore Jána Nepomuka Erdődyho = The economic background on how opera and musical life operated at the court of Ján Nepomuk Erdődy. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 84-95. ISBN 978-80-8060-535-3. Typ: BEF
  • JANURA, Tomáš. Komplikované peňažno-majetkové prevody, dlhy na hranici bankrotu a správne politické presvedčenie v živote karieristu Ladislava Szent-Iványa. In História zadnými dverami 5 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik, Jan Kalous. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2023, s. 85-101. ISBN 978-80-224-2027-3. Typ: BEF
  • JANURA, Tomáš. Čečejovce - kaštieľ. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2023, roč. 22, č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
  • JANURA, Tomáš. Žarnov. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2023, roč. 22, č. 2, s. 51. ISSN 1335-8316. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus