Information Page of SAS Employee

Ing. Svetlana Bičárová PhD. - projects

National projects

* -
Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Onderka Milan PhD.
Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
* Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* -
Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lukasová Veronika PhD.
Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024

Projects total: 3

Note:
* cosolver