Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MACHALA, Lubomír - BYSTRZAK, Magdalena - PASSIA, Radoslav. 30 rokov po. Česká a slovenská literatúra po rozdelení Československa. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 8-10. ISSN 1210-1982. Typ: GII
  • PASSIA, Radoslav. Podoby ženskej pamäti : nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/287 Typ: BDF
  • PASSIA, Radoslav. Kánonický príbeh a jeho jazyky. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 18. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Obchod na korze / Ladislav Grosman. - Bratislava : Ikar, 2022. Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Spomínať, teda obhajovať. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 20. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou / Elena Lacková. - Bratislava : Brak, 2022. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus