Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Radoslav Passia, Ph.D.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • PASSIA, Radoslav. Literatúra – mesto – Bratislava (po roku 1918) : stav výskumu a vybrané kontexty = Literature – City – Bratislava (After 1918): State of the Art and Selected Contexts. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2021, roč. 68, č. 3, s. 211-221. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.1 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: ADNB
  • PASSIA, Radoslav. Bondyho bratislavská Epizóda = Bondy’s Bratislava Episode. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2021, roč. 68, č. 3, s. 304-313. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2021.68.3.9 (VEGA 2/0069/19 : "Geopoetika" Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918) Typ: ADNB
  • PASSIA, Radoslav. Slovenské spisovateľské organizácie okolo novembra 1989 — dobové a súčasné kontexty prahovej situácie. In Listopadové proměny : česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Vydání první. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2021, s. 77-92. ISBN 978-80-7658-019-0. Typ: AECA
  • PASSIA, Radoslav. Obnovu potrebujeme bez ohľadu na pandémiu : (pár poznámok k reformnému plánu ministerstva kultúry). In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2021, roč. 4, č. 2, s. 36-37. ISSN 2585-8912. Typ: BDF
  • PASSIA, Radoslav. Na pochôdzkach po jednej z Bratisláv. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 2, s. 30-31. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Flanérova košeľa. 8 ½ bratislavských ulíc / Jana Beňová. - Bratislava : OZ BRAK, 2021. Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Čo je Bondy pre Prahu, to je Strýko pre Košice? In Platforma pre literatúru a výskum [seriál], 2021, roč. 6, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Komúna. - Jakub Julény, 2020. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/224 Typ: EDI
  • PASSIA, Radoslav. Jej zápisky z iného sveta. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Psy malých plemien / Olga Hund. - Banská Bystrica : Literárna bašta, 2020. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus