Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Radoslav Passia Ph.D.

Národné projekty

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.

The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ