Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Cheben - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci = Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 105-131. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Veľký Meder - Priemyslová ulica - p.č. 1462/2,26,29 : VS 20205/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 22 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Nové Zámky - Dolný Piritov, nákupné centrum p.č. 3233/1,25 : VS 20229/2020. Nitra : AÚ SAV, 2020. 30 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Malý Lapáš - Jaseňova ul., RD p.č. 484/83 : VS 20228/2020. Nitra : AÚ SAV, 2020. 32 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Dvory nad Žitavou - Kolťanská cesta-vodovod : VS 20227/2020. Nitra : AÚ SAV, 2020. 27 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal. Suroviny ako prostriedok kontaktov medzi kultúrami v období neolitu. In Argenti fodina 2020 : História baníctva a metalurgie v európskom priestore. - Banská Štiavnica : SBM, 2020, s. nestr. Typ: GII
  • CHEBEN, Michal. Tvrdošovce - Kostol sv. Štefana : VS 20215/2020. Nitra : AÚ SAV, 2020. 26 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Michal. Varín - Zátepličie : VS 20225/2020. Nitra : AÚ SAV, 2020. 9 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Michal. Bernolákovo - Obora : VS 20226/2020. Nitra : AU SAV, 2020. 12 s. Typ: AGI
  • CHEBEN, Michal. Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na juhozápadnom Slovensku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. 341 s. Typ: DAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus