Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Michal Cheben - projektová činnosť

Národné projekty

* Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
* SLOVYSULODUWAHA - Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž
Slovak research in the Sudanese site Duweym Wad Haj
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hudec Jozef PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
* Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku
Technology and economics of raw materials in the context of the development of Postpaleolithic lithic stone industries in Slovakia.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ