Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

doc. Ing. Tomáš Domonkos, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris** - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income inequality as long-term conditioning factor of monetary transmission to bank rates. In Economic modelling, 2023, vol. 128, art. no. 106492. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-9993. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106492 (VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy. VEGA č. 1/0476/21 : Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu) Typ: ADCA
  • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan. Ekonomická závislosť a vek odchodu do dôchodku na Slovensku = Economic dependency and the retirement age in Slovakia. In Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2023. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2023, s. 10. ISBN 978-80-88946-94-6. (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?. VEGA č. 2/0143/21 : Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov. EKOMSTAT 2023 : vedecká konferencia) Typ: AFH
  • DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan - JÁNOŠOVÁ, Miroslava. The Slovak National Transfer Accounts. In JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Conference Programme and Book of Abstracts : Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2022), Institute of Economic Research SAS, 10-11 November 2022 Smolenice, Congress Centre of SAS Smolenice, Slovakia. - Bratislava : Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. [19]. Dostupné na internete: https://ekonom.sav.sk/uploads/journals/427_meeting_of_the_ier_book_of_abstracts.pdf (APVV-19-0352 : Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus