Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Mgr. Andrea Kubáčková

Odborná pracovníčka
Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 421 2 3229 3624