Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

RNDr. Katarína Valachová PhD.

Národné projekty

Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy.

Effects of natural and synthetic compounds on oxidative damage of biomacromolecules. Pro-oxidative and antioxidative mechanisms.

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachová Katarína PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ