Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Vitaliy Antal PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* MMP REBCO - RE211 nanorozmerové piningové centrá v REBCO masívnych supravodičoch vytvorené MPP procesom
RE211 nanosize pining centers in REBCO bulks formed by modified precursor powder process
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019
* RBS - Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ