Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Richard Pinčák PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Aplikácia matematickej fyziky v rôzne škálovateľných systémoch
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pinčák Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ