Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Marián Jurčišin, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián**. Ground states, residual entropies, and specific heat capacity properties of frustrated Ising system on pyrochlore lattice in effective field theory cluster approximations. In Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, 2020, vol. 554, art. no. 124671. (2019: 2.924 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0378-4371. Typ: ADCA
  • JURČIŠINOVÁ, Eva - JURČIŠIN, Marián**. Critical temperatures and critical concentrations in diluted magnetic systems: General solution of the Ising model in effective-field theory approach. In Physica A - Statistical Mechanics and its Applications, 2020, vol. 540, art. no. 123160. (2019: 2.924 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0378-4371. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus