Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BOKOR, Boris - VACULÍK, Marek - ŠOLTYS, Katarína - LUKAČOVÁ, Zuzana - KOHANOVÁ, Jana - ŠVEC, Miroslav - LUX, Alexander. Genes Related to Silicon Transport and Accumulation in Selected Crops. In 8th International Conference on Silicon in Agriculture "Innovate and intergrate silicon research for sustainable agriculture", Sheraton New Orleans Hotel, New Oleans, Louisiana USA, May 23-26, 2022 : Conference Proceedings. - Louisiana : ICSA Organizing Committee, 2022, p. 39. (8th International Conference on Silicon in Agriculture : ISSAG Internacional Society for Silicon in Agriculture and Related Disciplines) Typ: GII
  • LUX, Alexander - LUKAČOVÁ, Zuzana - VACULÍK, Marek - KOHANOVÁ, Jana - BOKOR, Boris. Questions and Answers About Root Silicification. In 8th International Conference on Silicon in Agriculture "Innovate and intergrate silicon research for sustainable agriculture", Sheraton New Orleans Hotel, New Oleans, Louisiana USA, May 23-26, 2022 : Conference Proceedings. - Louisiana : ICSA Organizing Committee, 2022, p. 58. (8th International Conference on Silicon in Agriculture : ISSAG Internacional Society for Silicon in Agriculture and Related Disciplines) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus