Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Marek Vojteček PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Stredoveká dedina a jej zázemie
The medieval village and its background
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ