Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Terézia Vangľová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GABULOVÁ, Monika - VANGĽOVÁ, Terézia. Záchranný archeologický výskum v Nemčiciach [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. S. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/Nemčice_web.pdf>. Typ: GHG
  • VANGĽOVÁ, Terézia. Henrich VIII. sa počas epidémie spoliehal na motlitby, lekárov a vlastné lieky. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 133-137. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: AEDA
  • VANGĽOVÁ, Terézia. Lesenica - Agroturistický objekt, p.č. 115/3, 116/1,2,... : VS 20242/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 32 s. Typ: AGI
  • VANGĽOVÁ, Terézia - GABULOVÁ, Monika. Nemčice - Parkovisko pri cintoríne p.č. 1103/3 : VS 20243/20. Nitra : AÚ SAV, 2020. 232 s. Typ: AGI
  • VANGĽOVÁ, Terézia. Agnes bola prvou oficiálnou metresou. In HistoryWeb, 2020, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/agnes-bola-prvou-oficialnou-metresou>. Typ: BDF
  • VANGĽOVÁ, Terézia. Jana Greyová panovala len deväť dní. In HistoryWeb, 2020, č. 8, s. nestr. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jana-greyova-panovala-len-devat-dni>. Typ: BDF
  • VANGĽOVÁ, Terézia. Anna strieľala na svojho manžela. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/anna-strielala-na-svojho-manzela>. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus