Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Tížik PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
The Image of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Politika a história - súčasť vyrovnávania sa s minulosťou
Politics and history – an organic part of dealing with the past
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ