Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Miroslav Tížik PhD.

Medzinárodné projekty

Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi

-

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.


Národné projekty

* Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989

The Image of the

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ