Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Miroslav Tížik PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Premeny cirkevných morálnych ekonómií v ČR a SR v kontexte reštitúcií a odluky štátu a cirkvi
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021


Národné projekty

* HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
The Image of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ