Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Anna Ramšáková PhD.

Národné projekty

* Lexika slovenský - Lexika slovenských terénnych názvov

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ