Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Katarína Gajdošová Ph.D. - projektová činnosť

Národné projekty

Exolingválna kom - Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní
Exolingual communication in corpus processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* SNK - Slovenský národný korpus
Slovak National Corpus
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ