Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Katarína Gajdošová Ph.D. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* enetCollect - Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu
European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Doba trvania: 7.3.2017 - 6.3.2021


Národné projekty

Exolingválna kom - Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní
Exolingual communication in corpus processing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020
* SNK - Slovenský národný korpus
Slovak National Corpus
Program: ŠPVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ