Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Renáta Dulovičová - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* SYSTEM - Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia
Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ