Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

doc. RNDr. Ima Dovinová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32296064
Výskumné zameranie:
PPAR gama, Nrf2, hypertenzia
ORCID:
Číslo ORCID