Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Mária Barančoková, PhD. - profesijný životopis

krajinná ekológia a geoekológia (hodnotenie abiotických zložiek prírodného prostredia, krajinnoekologické analýzy a syntézy, hodnotenie zraniteľnosti a únosnosti), kvantitatívne metódy