Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. Ing. Gabriel Okša CSc.

Národné projekty

Konvergencia blokových algoritmov pre kanonické dekompozície matíc

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Okša Gabriel CSc.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ