Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Branislav Novotný PhD.

Medzinárodné projekty

4D-HEALING - Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán

Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing

Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.


Národné projekty

* Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ