Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Branislav Novotný PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

4D-HEALING - Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán
Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ