Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. RNDr. Roman Frič DrSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* PROBALGQUANT - Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti
Probabilistic, algebraic a quantum-mechanical aspect of uncertainty
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
* Teória čísel a jej aplikácie
Number Theory and Its Applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubec Stanislav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ