Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Ladislav Falat, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DŽUPON, Miroslav - PETRYSHYNETS, Ivan - FALAT, Ladislav - BREZINOVÁ, Janette. Spôsob úpravy povrchu tvarových dielov foriem a jadier na liatie zliatin hliníka : Zverejnená patentová prihláška č. SK 140-2020 A3. Banská Bystrica : ÚPV SR, 2021. 5 s. Typ: AGJ
  • FALAT, Ladislav** - ČIRIPOVÁ, Lucia - HOMOLOVÁ, Viera - DŽUPON, Miroslav - DŽUNDA, Róbert - KOVAĽ, Karol. The effects of various conditions of short-term rejuvenation heat treatment on room-temperature mechanical properties of thermally aged P92 boiler steel. In Materials, 2021, vol. 14, p. 6076-1 - 6076-17. (2020: 3.623 - IF, Q1 - JCR, 0.682 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14206076 Typ: ADCA
  • ŤAVODOVÁ, Miroslava - VARGOVÁ, Monika - FALAT, Ladislav. Possibilities of modification of ploughshares used for winter maintenance of forest roads. In Manufacturing Technology, 2020, vol. 20, no. 6, p. 834-844. (2019: 0.306 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1213-2489. Dostupné na: https://doi.org/10.21062/MFT.2020.111 Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus