Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/32296043